Kontakt oss

E-post:
supportnaturdata.no
Hovednummer:
74 33 53 00
Besøksadresse:
Stadionveien 4
7898 Limingen
Postadresse:
Stadionveien 4
7898 Limingen

Informasjon

Velkommen til vår viltkonferanse på Scandic Hell, 09.-10. november 2021. Påmelding og programfinner du på vår nettside www.naturdata.no

Naturdata er ei privat bedrift med kontorsted i Røyrvik i Trøndelag. Firmaet ble etablert i 2000. Vår kjerneaktivitet er innsamling, bearbeiding og tilrettelegging av hjorteviltdata. De tre ansatte i Naturdata. Edvard Emblem Lund, Bodil Haukø og Ane Johansen Tangvik Naturdatas tre ansatte. Fra venstre Edvard Emblem Lund, Bodil Haukø og Ane Johansen Tangvik

Blant våre største oppdrag er

  • Hjorteviltregisteret og appene Sett og skutt og Fallviltapp.
  • Naturdata har drift, utvikling og brukerstøtte på oppdrag fra Miljødirektoratet på disse tjenestene.
  • Naturdata gjennomføre årlig en av landets største viltkonferanser.
  • Kurs og foredrag i bruk av Hjorteviltregisteret.
  • Kursene holdes i tett samarbeid med fylkeskommuner og kommuner.
  • Hjorteviltplaner og andre forvaltningsplaner til fylkeskommuner og kommuner.

Naturdata as involveres ofte i ulike prosjekter innenfor temaet hjortevilt, trafikk og tiltak, og kan leies inn som foredragsholder på nevnte tema.

Vi er i dag tre ansatte, alle med grønn kompetanse og bakgrunn.  Vi jobber godt sammen og er et støttende og kreativt team. Vårt hovedmotto er å være løsningsorientert og serviceinnstilt. Målet vårt er alltid levere godt på de tjenester vi leverer. Vi liker å møte våre kunder og tar gjerne turen til din kommune. Naturdata har i tillegg et godt sammensatt styre. Styret bidrar aktivt og med viktig kompetanse inn i driften.

Foretaksinformasjon

Naturdata AS har organisasjonsnummeret 981878620.