Kontakt oss

Hjemmeside:
https://spydebergutemiljo.no/
E-post:
gartnersumas.no
Hovednummer:
900 39 987
Besøksadresse:
Næringsveien 28
1820 Spydeberg
Postadresse:
Næringsveien 28
1820 Spydeberg

Informasjon

Spydeberg Utemiljø AS
Vi tilbyr alle typer anleggsoppdrag inkludert:

Oljetanksanering

Klimaforliket i Stortinget fastsetter at bruk av fossil olje i husholdninger vil bli forbudt i 2020. Eier du en oljetank som burde vært fjernet, men er usikker på hvordan du skal gå frem? Vi tar oppdraget med oppgraving, sanering og fjerning av tanken iht "forskriften om nedgravde oljetanker" samt dokumentasjon til kommunen.

Under ser du hvilke andre type oppdrag vi også tar: 

Anleggsgartner

 • Grøftegraving
 • Legging av kantstein
 • Støttemurer
 • Trapper
 • Belegningsstein
 • Skifer
 • Brostein
 • Oppgradering av uteområder

 

Graving

 • Utgraving
 • Masseutskiftning
 • Transport
 • Planering
 • Drenering
 • Grøfting
 • Veibygging
 • Komprimering
 • Skjøtsel og vedlikehold

 

Vi tilbyr alle typer eiendomsdrift med faste avtaler for borettslag, bedrifter og private når det gjelder:

 • Gressklipping av store og små arealer.
 • Beskjæring av trær, busker og hekker.
 • Komplett skjøtsel & vedlikehold av deres utearealer/grøntanlegg generelt.
 • Vaktmestertjenester, sommer og vinter.
 • Snørydding

 

Vi tar på oss alt fra enkel håndmåking i inngangspartiet, til maskinell måking, strøing og bortkjøring når snømengden blir for stor og plasskrevende.

Vi kan tilby faste avtaler for borettslag, bedrifter og private.

 • Kontrakter/avtaler med faste priser for vintervedlikehold
 • Snørydding/snømåking/snøbrøyting
 • Strøing
 • Soping/feiing
 • Vaktmestertjenester, sommer og vinter

 

Godkjenninger og sertifiseringer

Foretaksinformasjon

Spydeberg Utemiljø AS har organisasjonsnummeret 995233045.