Kontakt oss

Hjemmeside:
http://www.trondtvera.no/
E-post:
posttrondtvera.no
Hovednummer:
917 03 999
Mobil:
917 03 999
Besøksadresse:
Daneljordet 4
8656 Mosjøen
Postadresse:
Daneljordet 4
8656 Mosjøen

Informasjon

Trond Tverå AS er et maskinentreprenørfirma med tilhold på Øya industriområde i Mosjøen, hvor vi har kontor og eget verksted. Bedriften ble etablert i 2002 som en videreføring av Trond Tverås enkeltmannsforetak. Hovedvirksomheten vår er maskinentreprenørtjenester, levering av matjord, sand, grus og knuste steinmasser.  

Maskinentreprenørtjenester er vår primærvirksomhet med disse som hovedfelt:

 • Veibygging
 • Grunn- og terrengarbeid
 • Vann- og avløpsanlegg
 • Drenering
 • Planeringsarbeid
 • Plastring
 • Grøntanlegg
 • Riving av bygninger og tekniske installasjoner
 • Forstøttningsmurer av naturstein og betongblokker
 • Vi leverer det meste av massetyper:
 • CE-godkjent tilslag til betong og asfalt
 • Samfengt naturgrus
 • Natursingel
 • Matjord
 • Fyllmasser
 • Sprengtstein
 • Knustmasser (Kullt, singel og subbus)


Landmåling

Med våre GPS og Gemini dataprogram kan vi tilby:

 • Utsetting av punkter (f.eks tomtegrenser, byggninger og veilinjer)
 • Masseberegning
 • Utarbeiding av 3D modeller innen vei, tomter og grunnarbeid
 • Innmåling og dokumentasjon

Vår arbeidsstab og maskinpark er voksende da ordretilgangen har vist en svært positiv utvikling de siste årene.  

Foretaksinformasjon

Trond Tverå AS har organisasjonsnummeret 912665143.