Kontakt oss

Hjemmeside:
http://www.biovac.no
E-post:
kontaktbiovac.no
Hovednummer:
63 86 64 60
Besøksadresse:
Farexvegen 19
2016 Frogner
Postadresse:
Farexvegen 19
2016 Frogner

Informasjon

Biovac Environmental Technology AS
- med tanke på fremtiden

Spar penger med rett avløp

For å få et korrekt bilde av totalkostnaden for renseanlegg, behøver man foruten pris og installasjon, også regne inn livslengde og driftskostnader. Et minirenseanlegg fra Biovac® er en investering for fremtiden, som dessuten øker verdien på din eiendom.

Stort slamlager innebærer færre slamtømminger og lavere kostnader. Hvis man kjøper et inneanlegg  slipper man årlig slamtømming med sugebil. Det sparer man penger på. Slammet tørkes, og anleggseieren kan selv deponere dette på egnet sted.

En annen smart løsning for å minske kostnaden er å gå sammen med naboene om et større renseanlegg. Biovac har EN-sertifiserte renseanlegg som kan betjene avløpet fra mange husstander i ett og samme anlegg.

 

Et miljøvennlig og fleksibelt alternativ

Biovac® minirenseanlegg er et meget bra miljøvennlig alternativ for rensing av avløpsvann for de som ikke har kommunalt avløp. Teknologien som brukes er basert på en naturlig og biokjemisk renseprosess.

Samtlige Biovac® minirenseanlegg er godkjent etter NS-EN 12566-3. Dette er standarden alle kommuner har som minstekrav. I tillegg kan vi levere ulike etterpoleringsløsninger for spesielt sårbare områder, samt gråvannsanlegg i kombiansjon med f.eks. tett tank.

Biovac® minirenseanlegg finnes i en rekke forskjellige utførelser og har derfor en høy fleksiblilitet ved plassering og klarer alle typer gunnforhold og tomteforhold. Anleggene kan enten graves ned eller plasseres i et frostfritt rom over jorden.

Vi har løsninger for alle krav og alle behov, og ekspertisen til å velge riktig anlegg til rett sted med tanke på fremtiden.

 

Foretaksinformasjon

Biovac Environmental technology AS har organisasjonsnummeret 985660492.