Kontakt oss

Hjemmeside:
http://www.alfisaksen.no
E-post:
alfalfisaksen.no
Hovednummer:
907 60 082 / 907 60 081
Besøksadresse:
Solstrandveien 520
9020 Tromsdalen

Informasjon

Velkommen til Alf Isaksen Maskin as.

Vi kan hjelpe til med blant annet:

  • Gravearbeid
  • Dreneringsarbeid
  • Sprengning i tettbebygde strøk.
  • Vann avløp og septikk anlegg.
  • Masseutskiftning / transport
  • Fundamentering
  • Mut og betonngarbeid
  • Belegningstein
  • Snøbrøyting

Gå inn på vår hjemmeside eller ta kontakt for mer informasjon.

Godkjenninger og sertifiseringer

Foretaksinformasjon

Alf Isaksen Maskin AS har organisasjonsnummeret 989960040.