Kontakt oss

Hjemmeside:
http://www.biladvokat.no
E-post:
postadvokat-teigstad.no
Hovednummer:
919 21 111
Besøksadresse:
Torggata 10
0181 Oslo
Postadresse:
Torggata 10
0181 Oslo

Informasjon

Advokatfirmaet Teigstad AS står bak biladvokat.no, som er en nettside som handler om jussen rundt feil og mangler etter kjøp av biler, båter, motorsykkel, campingvogner og andre kjøretøy.

Advokatfirmaet har i mange år bistått klienter over hele landet i tvister som gjelder kjøp av biler, båter, campingvogner og andre kostbare gjenstander. Særlig har det vært mange tvister vedrørende biler.

Det blir omsatt over 600 000 biler i Norge hvert år, og langt på vei de fleste er bruktbiler. Reglene rundt reklamasjon innebærer en del skjønn, og det er gjerne uenighet om hva som har blitt sagt og gjort i kjøpsprosessen. Det er derfor ikke noe rart at bruktbiler har vært på klagetoppen til Forbrukerrådet i alle år.

Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven gjelder kjøp av alle mulige gjenstander. Alt fra kjøp av en pakke tyggegummi på Kiwi til kjøp av en stor yacht. Vi som advokater blir stort sett bare involvert når det gjelder dyrere gjenstander.

Typiske tvistegjenstander vi mottar henvendelser om er alle typer biler, motorsykler, alle typer båter, vannscootere, ATV, snøscootere og campingvogner. Felles for disse er at de er dyre, de er avanserte og inneholder mange deler, de fleste er motoriserte og det er i det hele tatt mye som kan gå galt. I motsetning til en pakke med tyggegummi så blir de også omsatt på bruktmarkedet.  Her kan du for eksempel lese om heving av båtkjøp (lenke).

Ved vurderingen av om bilen eller båten har en mangel, så må en i første rekke se hen til kontrakten, annonsen og andre forhold rundt kjøpet. Ved kjøp av båter benyttes ofte korte kontrakter, og ofte blir det ikke benyttet kontrakt i det hele tatt. I saker etter forbrukerkjøpsloven så er det heller ikke lov å avtale løsninger som er dårligere enn det som følger av loven.

Sakene må dermed løses ved hjelp av kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. Her kan du se en artikkel om heving av kjøp av motorsykkel (trykk her).

Utgangspunktet er at alle kjøp omfattes av kjøpsloven. Dette er den sentrale loven, og alle andre spesiallover er bygget opp med kjøpsloven som modell. Av loven følger det at den gjelder alle kjøp for så vidt ikke annet er fastsatt i lov.

En må dermed gå til forbrukerkjøpsloven for å se i hvilke tilfeller denne kommer til anvendelse. Dersom ikke forbrukerkjøpsloven kommer til anvendelse er det altså kjøpsloven som regulerer bilkjøpet.

Det følger av forbrukerkjøpsloven at med forbrukerkjøp menes salg av ting til en forbruker når selgeren eller selgerens representant opptrer i næringsvirksomhet.

En må altså definere både hvem som utgjør en forbruker og hva det ligger i å opptre i næringsvirksomhet. Det følger av loven at med forbruker menes en fysisk person som ikke hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Dette betyr da videre at dersom en fysisk person hovedsakelig handler i næringsvirksomhet vil han regnes som næringsdrivende i lovens forstand. Her kan du lese mer om rettigheter etter forbrukerkjøpsloven ved båtkjøp.

De typiske tilfellene som reguleres av forbrukerkjøpsloven er der en privatperson kjøper en ny eller brukt bil fra en forhandler.

Foretaksinformasjon

Biladvokat.no har organisasjonsnummeret 925140287.