Kontakt oss

Hjemmeside:
https://www.eiendomsrett.no
E-post:
posteiendomsrett.no
Hovednummer:
938 64 150
Besøksadresse:
Torggata 10
0181 Oslo
Postadresse:
Torggata 10
0181 Oslo

Informasjon

Husleiekontrakt og andre maler
På Eiendomsrett.no finner du gratis maler på husleiekontrakter og andre ofte brukte kontrakter. Disse kan lastes ned kostnadsfritt på i PDF- eller wordformat uten at brukerne trenger å registrere seg. Det er dermed et godt alternativ til andre tilbydere, som krever at man betaler eller registrerer seg for å benytte standardmaler.

Malene er utarbeidet av jusstudenter og deretter kvalitetssikret av advokat.

Eiendomsnyheter
Nettstedet har også en seksjon om eiendomsnyheter, hvor det hver uke publiseres interessante nyheter som omhandler eiendomsjuss eller eiendom fra over hele landet.

Juridiske artikler innen eiendomsrett
Det oppstår veldig mye tvister tilknyttet bolig og fast eiendom. Nettstedet består også av svært mange juridiske artikler vedrørende bolig- og eiendomsrettslige spørsmål. Dette gjelder blant annet:

  • Avhendingssaker, som er problemer tilknyttet kjøp og salg av fast eiendom, for eksempel tomter eller brukt bolig.
  • Bustadoppføring, som gjelder avtaler om oppføring av ny bolig eller kjøp av ny bolig.
  • Tvister vedrørende håndverkertjenester. Typiske tvister kan være uenighet om vederlagets størrelse, skader i boligen eller dårlig resultat av arbeidet.
  • Naborettslige tvister, for eksempel om grenser, hekk eller trær. Det kan også gjelde støy, lukt mv.
  • Husleiesaker. Det oppstår svært mange tvister vedrørende husleieforhold. Typiske tvister er at utleier holder tilbake depositum som følge av skade på eiendommen, eller utkastelsessaker.


Lovkommentarer
Nettstedet inneholder også en rekke lovkommentarer, som kan gjøre det lettere å forstå meningen og innholdet i de enkelte eiendomsrettslige formelle lovene:


Dersom du ikke er kjent med konseptet lovkommentarer så kan du lese mer om dette her.

Eiendomsadvokater
Eiendomsrett.no er utviklet av jusstudenter ved de juridiske fakultetene i samarbeid med eiendomsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS. Du kan få kostnadsfri tilbakemelding på dine juridiske spørsmål. Vi vil også finne ut om du har noen forsikringer som dekker bistanden, hvilket er veldig typisk i saker om eiendom.

Foretaksinformasjon

Eiendomsrett.no har organisasjonsnummeret 925140287.