Kontakt oss

Hjemmeside:
https://www.eiendomsrett.no
E-post:
posteiendomsrett.no
Hovednummer:
938 64 150
Besøksadresse:
Torggata 10
0181 Oslo
Postadresse:
Torggata 10
0181 Oslo

Informasjon

Eiendomsrett.no er en webportal med blant annet eiendomsnyheter og artikler om eiendomsjuridiske problemstillinger. Nettstedet er utvikler av jusstudenter ved de juridiske fakultet ved Universitetet i Oslo og Tromsø, og de samarbeider med eiendomsrettsadvokatene i Advokatfirmaet Teigstad AS.

Maler og kontrakter
Du finner kostnadsfrie kontrakter og maler på nettsiden på flere språk, og i både PDF-og wordformat uten at du trenger å registrere deg.

Her er noen av malene du kan finne på nettsteder:

  •  Husleiekontrakt
  •  Kontrakt for håndverkertjenester
  • Standardmeldinger for reklamasjon
  • Mal for utkastelse av leietaker
  • Garantiordning

Her er noen av språkene kontraktene er oversatt til:

  • Engelsk
  • Polsk
  • Russisk
  • Ukrainsk
  • Spansk


Lovkommentarer
Nettstedet inneholder også en stor database med lovkommentarer til de viktigste lovene innenfor eiendomsretten.

Avhendingsloven
Avhendingsloven er hovedloven som regulerer kjøp og salg av fast eiendom, herunder kjøp av tomt, hytte og bolig. Det oppstår svært mye konflikter i forbindelse med overtakelse av bolig og hytter, for eksempel ved fuktskader, elektriske feil, mus, skjeggkre og andre skadedyr, elektriske feil og når det er avvik mellom den avtalte størrelsen på boligen og den faktiske størrelsen (arealavvik).

https://www.eiendomsrett.no/avhendingsloven

Håndverkertjenesteloven
Håndverkertjenesteloven gjelder kjøp av håndverkertjenester for eksempel fra rørlegger, snekker og elektriker. Det kan ofte oppstå tvister i forbindelse med hva som var avtalt hva gjelder pris eller tid for ferdigstillelse, eller kvaliteten på håndverket som er levert eller for eksempel skader på andre ting enn det som avtalen gjelder. Det kan for eksempel skje at håndverkeren under sitt arbeid skader andre deler av boligen.

Bustadoppføringslova
Bustadoppføringslova gjelder kun avtale om oppføring av ny bolig til forbruker fra en entrepenør, og forutsetter at boligen ikke allerede er ferdig oppsatt. Den kan anses som en spesiallov som i disse tilfellene går foran avhendingsloven. Denne regulerer forsinkelse, betaling, mangler og andre potensielle juridiske problemstillinger ved slik forbrukerentreprise.

Naboloven
Naboloven regulerer rettsforhold mellom naboer, slik som trær, hekk, støy, lukt mv. Erfaringsmessig oppstår det ofte tvister mellom naboer. Etter loven så forstår ordet naboer langt mer vidtrekkende enn etter dagligtalen.

Juridiske artikler om eiendomsrett
Nettstedet inneholder også svært mange juridiske artikler om ulike problemstillinger tilknyttet rettsområdene nevnt ovenfor, slik som heving etter kjøp av brukt bolig, ny bolig eller bestilling av håndverkertjenester.

Foretaksinformasjon

Eiendomsrett.no har organisasjonsnummeret 925140287.