Kontakt oss

Hjemmeside:
http://www.biladvokat.no
E-post:
postadvokat-teigstad.no
Hovednummer:
919 21 111
Besøksadresse:
Torggata 10
0181 Oslo
Postadresse:
Torggata 10
0181 Oslo

Informasjon

Biladvokat.no er en nettside som handler om juridiske utfordringer etter kjøp av ny eller brukt bil, motorsykkel, båt, campingvogn og andre kjøretøy. Nettstedet er utviklet av Advokatfirmaet Teigstad og jusstudenter fra Universitetet i Oslo og universitetet i Tromsø. De bistår hvert år et stort antall bilkjøpere og bilselgere over hele landet.

Nettportalen inneholder et hundretall av artikler som omhandler forbrukerkjøpslovens og kjøpslovens bestemmelser som regulerer rettigheter og konflikter etter kjøp av blant annet bil og båt.

Kjøpsloven

Kjøpsloven kommer til anvendelse i de fleste av disse konfliktene. Kjøpsloven gjelder for de tilfellene som forbrukerkjøpsloven ikke gjelder for. For eksempel kjøp av bil mellom to næringsdrivende, når en næringsdrivende kjøper en bil eller når to forbrukere handler seg i mellom.

En av de viktigste bestemmelsene i kjøpsloven er kjøpsloven § 19. Denne omhandler kjøp som er gjort med klausulen «som den står» eller med liknende formuleringer.

Selv om man har kjøpt en bil «som den står» så kan man gjøre mangler gjeldende dersom selger har gitt uriktige opplysninger, eller holdt tilbake viktige opplysninger. Det samme gjelder dersom bilen er i dårlig forfatning alle forhold tatt i betraktning, blant annet pris, kilomenterstand og årsmodell. Det må da en del til, og man kan ikke reklamere på småfeil dersom det er inntatt en slik klausul i kontrakten. Kjøpsloven § 19 svarer til avhendingsloven § 3-9, som regulerer eiendom solgt som den er.

§ 19. Ting solgt «som den er». Auksjonssalg.

(1) Selv om tingen er solgt «som den er» eller med liknende alminnelig forbehold, foreligger mangel når

(a) tingen ikke svarer til opplysninger som selgeren har gitt om tingen, dens egenskaper eller bruk og som kan antas å ha innvirket på kjøpet.

(b) selgeren ved kjøpet har forsømt å gi opplysning om vesentlige forhold ved tingen eller dens bruk som han måtte kjenne til og som kjøperen hadde grunn til å rekne med å få, såframt unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet, eller

(c) tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å rekne med etter kjøpesummens størrelse og forholdene ellers.

Forbrukerkjøpsloven

Forbrukerkjøpsloven regulerer kort fortalt forhold der kjøperen er en forbruker og selger er en næringsdrivende.

Forbrukerkjøpsloven er preseptorisk, som betyr at det ikke kan avtales dårligere vilkår enn det som følger av loven. Det kan selvsagt avtales bedre vilkår, noe man ser ved at bilforhandlere selger biler med ulike garantier som er bedre enn det som kan avledes av loven. Dette er den viktigste forskjellen mellom kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

For øvrig er de to regelsettene nokså like, utenom enkelte punkter hvor forbrukerkjøpsloven er gunstigere for forbrukeren.

For eksempel er det lengre absolutt reklamasjonsfristen fem år i forbrukerkjøpsloven, og bare to år i kjøpsloven. Dette gjelder også dersom det er snakk om em bruktbil. Dette innebærer en klar fordel ved å kjøpe bil av en forhandler. Dersom du kjøper en bil av en annen privatperson og du får motorhavari etter to år så vil du ikke ha noe mangelskrav gjeldende mot selger, men du ville kunne reklamere dersom du hadde kjøpt av en forhandler.

Et annet viktig punkt hvor forbrukerkjøpsloven er gunstigere er når det kommer til vurderingen av når mangelen forelå. Man kan bare reklamere på mangler som forelå ved overtakelsetidspunktet, og en har i utgangspunktet selv bevisbyrden for at dette vilkåret er oppfylt. Dette kan være et betydelig problem når det gjelder skjulte feil og mangler ved bilkjøp. Men i forbrukerkjøpslovens § 18 fremgår det at mangler som viser seg innen seks måneder etter overtakelse skal antas å ha eksistert ved overtakelsen.

§ 18.Tidspunktet for bedømmelsen av om det foreligger en mangel

Ved bedømmelse av om tingen har en mangel, skal det tidspunktet da risikoen går over på forbrukeren, legges til grunn, selv om mangelen først viser seg senere.

Hvis ikke noe annet bevises, skal en mangel som viser seg innen seks måneder etter risikoens overgang, formodes å ha eksistert ved risikoens overgang. Dette gjelder likevel ikke dersom formodningen er uforenlig med varens eller mangelens art.

Selgeren svarer også for en mangel som oppstår senere, dersom den skyldes kontraktsbrudd fra hans eller hennes side.

Kilde:

https://www.biladvokat.no/reklamasjon-bruktbil/

Foretaksinformasjon

Biladvokat.no har organisasjonsnummeret 925140287.