Kontakt oss

Hjemmeside:
http://www.advokat-teigstad.no
E-post:
postadvokat-teigstad.no
Hovednummer:
22 34 30 00
Besøksadresse:
Torggata 10
0181 Oslo
Postadresse:
Torggata 10
0181 Oslo

Informasjon

Advokatfirmaet Teigstad AS består av ni advokater og fem juridiske utredere. Vi har kontorer i Oslo, men bistår klienter over hele landet blant annet som bistandsadvokater etter vold og overgrep og i saker om barnefordeling. Vi jobber også med enkelte andre rettsområder slik som eiendomsrett og reklamasjonssaker etter bilkjøp.

Bistandsadvokat etter vold og overgrep

Firmaet ble startet i 2015, og vi jobbet da primært som bistandsadvokater til mennesker som var blitt utsatt for grove straffbare handlinger, slik som familievold eller overgrep.

Den som har blitt utsatt for vold eller overgrep har krav på fri rettshjelp slik at man kan få hjelp av en bistandsadvokat til anmeldelse, samt gjennom den videre prosessen i etterforskningen og eventuelt i rettssaken dersom det blir tatt ut tiltale. Bistandsadvokaten skal også hjelpe til med å utrede og fremme klientens erstatningskrav ovenfor skadevolder og Kontoret for voldsoffererstatning.

Du kan lese mer om retten til bistandsadvokat her.

Hvordan få oppnevnt bistandsadvokat?

Den som anmelder familievold, voldtekt og en del andre overgrep vil få en bistandsadvokat oppnevnt av retten dersom de anmelder et slikt forhold. Det er imidlertid fritt advokatvalg, og du kan gå til en advokat på forhånd så vil vedkommende sørge for å bli oppnevnt som din bistandsadvokat.

Voldsoffererstatning

Den som er utsatt for en straffbar handling som for eksempel vold, overgrep, ran eller frihetsberøvelse kan ha krav på voldsoffererstatning fra det statlige Kontoret for voldsoffererstatning.

Aktuelle erstatningsposter kan være erstatning for tapt inntekt, erstatning for behandlingsutgifter, oppreisningserstatning for «tort og svie» eller menerstatning for tapt livsutfoldelse.

I mange tilfelle vil du ha krav på å få dekket advokatutgiftene dine dersom du søker om voldsoffererstatning.

Det er også mulig å søke om voldsoffererstatning uten å benytte advokathjelp, men en advokat kjenner til reglene om hvordan man utreder hvorvidt du kan ha krav på andre erstatningsposter enn oppreisningserstatning, og hvordan man legger frem søknaden best mulig. Videre så vil en advokat ha tilgang til saksdokumentene fra politiet, hvilket kan være en fordel når man argumenterer for å få medhold i søknaden.

Så dersom du har blitt utsatt for et straffbart forhold, og vurderer å anmelde, eller dersom du tidligere har anmeldt men nå vurderer å søke om voldsoffererstatning, så er du velkommen til å kontakte oss for en prat om hvorvidt det er hensiktsmessig at du får bistand til dette.

Reklamasjon etter kjøp av bil eller eiendom

Vi bistår også klienter i hele landet som har kjøpt eiendom eller bil som de ikke er fornøyd med. Den som har kjøpt en brukt bolig med alvorlige skjulte feil og mangler kan ha krav på retting, prisavslag eller heving av boligkjøpet, det kan du lese mer om på denne siden.

Etter avhendingsloven kreves selvsagt at feilen var til stede ved overtakelse av boligen eller eiendommen. Som regel er det prisavslag som er mest relevant, men i de mest alvorlige tilfellene kan heving av hele eiendomskjøpet være aktuelt.

Det samme gjelder deg som har kjøpt en bil med feil og mangler. Vi får stadig henvendelser fra personer som har kjøpt bruktbil og det etter overtakelsen viser seg at bilen har vesentlige feil. De fleste bruktbiler blir solgt «som de står», men man kan likevel gjøre mangler gjeldende dersom selgeren har unnlatt å formidle vesentlige informasjon, eller kanskje til og med har gitt uriktig informasjon om bilen. Dette følger av kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven. Det samme gjelder dersom bilen ikke svarer til forventningene tatt i betraktning alder, kilometerstand, pris og andre forhold. Du kan lese mer om biljuss på denne siden.

Også for biler krever kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven at feilen var til stede ved overtakelse av bilen. Men dersom du har kjøpt av en forhandler så er det omvendt bevisbyrde dersom feilen materialiserer seg innen det har gått seks måneder etter overtakelse.

Foretaksinformasjon

Advokatfirmaet Teigstad AS har organisasjonsnummeret 925140287.