Kontakt oss

Hjemmeside:
http://www.asjolyst.no
E-post:
steinasjolyst.no
Hovednummer:
33 13 99 33
Besøksadresse:
Tjøllingveien 466
3280 Tjodalyng
Postadresse:
Tjøllingveien 466
3280 Tjodalyng

Informasjon

Velkommen til Elektro A Sjølyst AS!

 

Forretningsidé

 • Vi skal være oppdaterte og allsidige i en bransje med rivende utvikling.
 • Vi skal være lett tilgjengelig for våre kunder.
 • Vi skal være en attraktiv arbeidsplass for dyktige fagfolk.
 • Vi skal opparbeide tillit i markedet og derigjennom bli kundens naturlige valg

 

 

 

 

 

 

Mål

Elektro A. Sjølyst AS har et overordnet mål om at vi skal være ditt naturlige førstevalg.

 

For å nå våre målsettinger har vi satt fokus på:

 • Profesjonelle medarbeidere
 • Høy servicegrad
 • Kvalitet i arbeidet
 • Gode og langvarige kundeforhold - uansett størrelse
 • Konkurransedyktige priser
 • Nøye oppfølging av lover og regler

Vi satser på et godt og varig forhold til våre kunder, enten de er små eller store. Vi vil at du skal stole på oss, både når det gjelder at arbeidet blir skikkelig utført, at prisen du betaler er fullt ut konkurransedyktig, og at forskriftene blir nøye fulgt

 

Visjon

Vi skal være ledende i elektrobransjen også i 4. generasjon!

 

Dette innebærer at vi ønsker å skape en trygghet hos våre kunder og våre ansatte slik at de kan bygge et langvarig forhold til oss og at vi har kompetanse og kvalitet som gjør oss til en ledende bedrift i bransjen.

 

Næringskunder

Sikkerhet satt i system
For våre næringskunder har vi god erfaring med å etablere en serviceavtale. Det sikrer at både ledelse og de ansatte kan føle seg trygge på at anlegget virker og er trygt.

En serviceavtale innebærer:

 

 • Man får én fast kontaktperson hos oss, som kjenner ditt anlegg og dine utfordringer, og kan gi deg svar og råd kjapt.
 • Man får etablert fast kontroll av det elektriske anlegget: internkontroll.
 • Garantert responstid ihht egne avtaler, både innen normal arbeidstid og utover normal arbeidstid.
 • Vi etablerer egne rabattavtaler.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foretaksinformasjon

Elektro A Sjølyst AS har organisasjonsnummeret 947390287.